Zamów przez telefon:

509 532 433

Zamów przez telefon: 509 532 433

ROZMIAR szukaj

--
-- 10.0/75-15.310.0/80-1210.00-1610.5-1610.5/65-1610.5/80-181050/50R3211.0/65-1211.00-1611.2-2011.2-2411.2-2811.2R2011.2R2411.2R2811.2R3211.2R3611.2R3811.2R4411.2R4811.2R5411.5/80-15.311L-1511L-1612.4-2012.4-2412.4-2812.4-3212.4-3612.4R2012.4R2412.4R2812.4R3212.4R3612.4R4612.5/80-15.312.5/80-1813.0/55-1613.0/65-1813.0/75-1613.6-2413.6-2813.6-3613.6-3813.6R2013.6R2413.6R2813.6R3613.6R3813.6R4813x5.00-614.0/65-1614.5-2014.9-2414.9-2614.9-2814.9-3014.9R2414.9R2814.9R3014.9R3414.9R3815.0/55-1715.0/70-1815.5-3815x6.00-616.0/70-2016.0/70-2416.5/85-2416.9-2416.9-2616.9-2816.9-3016.9-3416.9-3816.9R2416.9R2816.9R3016.9R3416.9R3816x6.50-817.5LR2418.4-2618.4-3018.4-3418.4-3818.4R3018.4R3418.4R38185/65-1518x7-818x8.5-818x8.50-818x9.5-819.0/45-1719.5LR2420.8-3820.8R3820.8R42200/60-14.5200/70R1620x10-1020x10-820x12.00-1020x8-10210/95R16210/95R1823.1-2623.1-30230/95R32230/95R36230/95R42230/95R44230/95R4823x10.5-1223x8.5-1224.5-32240/70R1624x13.00-12250/65-14.5250/85R2426.5x14.00-12260/70-15.326x12-12270/95R32270/95R36270/95R38270/95R44270/95R48270/95R54280/60-15.5280/70R18280/70R20280/85R20280/85R24280/85R2828L-2630.5L-32300/65-12300/70R20300/80-15.3300/95R4631x15.5-15320/65R18320/70R20320/70R24320/85R20320/85R24320/85R28320/85R32320/85R36340/55-16340/70-18340/80-18340/85R24340/85R28340/85R36340/85R38340/85R48360/70R20360/70R24360/70R28380/70R20380/70R24380/70R28380/85R24380/85R28380/85R30380/85R34380/85R38380/90R46385/65-22.54.00-194.50-16400/55-22.5400/60-15.5400/60-22.5400/75R38405/70-20405/70-24420/70R24420/70R28420/70R30420/85R24420/85R28420/85R30420/85R34420/85R38425/55R17440/65R24440/65R28460/70R24460/85R30460/85R34460/85R38480/65R24480/65R28480/70R24480/70R28480/70R30480/70R34480/70R38480/80R42480/80R465.00-155.00-165.50-16500/45-22.5500/50-17500/50-22.5500/60-22.5500/70R24520/70R34520/70R38520/85R38520/85R42540/65R24540/65R28540/65R30540/65R34540/65R38550/45-22.5550/60-22.5560/45R22.5560/60R22.5580/65R22.5580/70R386.00-166.00-196.5/80-126.5/80-156.50-166.50-20600/50-22.5600/50R22.5600/55-22.5600/55-26.5600/55R26.5600/65R28600/65R34600/65R38600/70R30600/70R34620/70R42650/55R26.5650/65-30.5650/65R38650/65R42650/85R387.00-127.50-167.50-187.50-207.5L-157.5R187.5R20700/40-22.5700/50-22.5700/50-26.5710/50R26.5710/70R38710/70R42710/75R4273x44.00R328.3-208.3-248.3-288.3-328.3-36800/45R26.5800/65R329.00-169.5-209.5-229.5-249.5-309.5-329.5-369.5-429.5R209.5R249.5R329.5R369.5R429.5R449.5R48900/60R32

SZUKAJ

Regulamin Sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.oponyagro.pl.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca udziela mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej, w szczególności rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

 

 1. Na żądanie Kupującego Sprzedawca wyjaśnia znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Rzeczy, które są objęte gwarancją Sprzedawcy, są wydawane wraz z kartą gwarancyjną.

 

 1. Komunikacja ze Sprzedawcą odbywać się może poprzez e - mail: handel@indagro.pl lub telefonicznie pod numer 436774321, a także listownie na adres: INDAgro Czestków A 32, 98-113 Buczek. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym poprzez wskazany przez Kupującego e – mail, podany przez Kupującego numer telefonu lub listownie na podany przez Kupującego adres.

§ 2 Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

 • Sklep Internetowy - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.oponybudowlane.pl, której właścicielem i administratorem jest Sprzedawca i w którym Kupujący mogą za pośrednictwem sieci Internet dokonywać zakupów oferowanych produktów;

 

 • – Adam Chromik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chromik Adam IND-AGRO, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki, adres: Czestków A 32, 98-113 Czestków A, NIP: 8212091431, REGON: 100509048; e-mail: handel@indagro.pl, telefon: 436774321;

 

 • - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym. Kupującym będącym osobą fizyczną może zostać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

 

 • - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu) czynności prawnej (np. zamówienie produktu w Sklepie Internetowym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 • - element Sklepu Internetowego z listą towarów wybranych przez Kupującego celem dokonania zakupu (liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności). Towary znajdujące się w Koszyku można z niego usunąć oraz dodawać nowe, w każdym momencie, przed zakończeniem składania Zamówienia;

 

 • - Wskazanie Sprzedawcy przez Kupującego produktów lub towarów, oferowanych w Sklepie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie zawiera całą zawartość Koszyka.

§ 3 Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

 

 1. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

 

 1. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.oponybudowlane.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e - mail oraz hasło.

 

 1. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3 Sprzedawca prześle na adres e - mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 

 1. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e - mail, jako loginu oraz hasła.

 

 1. Podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres) jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Kupujący składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w Sklepie Internetowym.

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

 1. Podstawowym warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe podanie wszystkich niezbędnych danych przez Kupującego w formularzu rejestracji. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych prawdziwych danych adresowych.

 

 1. Składając zamówienie Kupujący określa:
  • zamawiany produkt i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  • adres, na jaki ma być dostarczony zamówiony produkt;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.

 

 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku znajdującego się pod polem „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i jest jednoczesnym zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zobowiązaniem do zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy kwoty określonej w zamówieniu.

 

 1. Proces składania zamówienia kończy się otrzymaniem przez Kupującego na adres e - mail automatycznej odpowiedzi potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

 

 1. Na adres e - mail wskazany podczas rejestracji Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 5 Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów dostępnych w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i są kwotami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki - płatność przy odbiorze (do kwoty 10.000 zł);
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący samodzielnie dokonuje przelewu za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek bankowy Kupującego;
  • płatność w systemie ratalnym .

 

 1. Kupujący wybiera określony sposób płatności przy składaniu zamówienia.

 

 1. Kwota płatności musi być równa sumie wartości Zamówienia brutto, powiększonej o koszty przesyłki. O wszystkich niezgodnościach dotyczących płatności Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego drogą elektroniczną na podany adres e - mail.

 

 1. Termin zapłaty wynosi:
  • w przypadku płatności przy odbiorze – jest to termin odbioru zamówionego produktu od firmy kurierskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

 

 • w przypadku płatności przelewem –przedpłata,przed dostawą towaru.

§ 6 Realizacja zamówienia oraz dostawa

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Kupującego.

 

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację przyjętego zamówienia:

 

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego;
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • w przypadku zamówień opłacanych ratalnie – z chwilą zawarcia przez Kupującego umowy kredytowej dotyczącej zamówienia.

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności towaru w magazynie firmy INDAgro Adam Chromik lub u producentów i dostawców towaru. W sytuacji braku towaru Kupujący zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję o formie realizacji zamówienia, zamianie towaru, częsciowej realizacji lub anulowaniu zamówienia.

 

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się według wyboru Kupującego dokonanego podczas składania zamówienia:

 

 • bezpośrednio przez Sprzedawcę;
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • odbiór osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru (data oraz godzina).

 

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W przypadku woli złożenia przez Kupującego zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w godzinach pracy firmy kurierskiej lub Sprzedawcy.

§ 7 Odstąpienie od umowy dla Konsumenta

 1. Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 oraz w ust. 10, składając Sprzedawcy w terminie czternastu dni stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 (czternastu dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują siętu . Kupujący może, ale nie musi skorzystać z przedmiotowego wzoru. Kupujący może również (lecz nie musi) skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. Wszelkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

 1. Jeżeli rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy ze Sprzedawcą wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Sprzedawcą. Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 10.

 

 1. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy wskazane powyżej nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

 1. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej (w niniejszym paragrafie 7) nie ma w żadnym przypadku zastosowania do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

§ 8 Warunki i zasady rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje należy składać telefonicznie pod numer: 436774321, listownie na adres: INDagro Czestków A 32, 98-113 Buczek lub drogą elektroniczną na adres e - mail: handel@indagro.pl.

 

 1. Prosimy w zgłoszeniu reklamacyjnym opisać wadę rzeczy.

 

 1. Dla przyspieszenia rozpoznania reklamacji prosimy również o dołączenie do reklamacji dowodu zakupu, protokołu reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku konieczności wysłania rzeczy celem jej zbadania do eksperta, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Kupującego oraz przedstawia przewidywany termin uzyskania ekspertyzy. Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się Kupującego będącego konsumentem ze stanowiskiem przedsiębiorcy.

 

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w myśl postanowień § 9. Uprawnienia przysługujące Kupującemu w związku z wadą rzeczy określono przede wszystkim w § 9 ust. 11 - 15 poniżej.

§ 9 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 1. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że powyższe nie dotyczy Kupującego będącego przedsiębiorcą.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

 

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

 1. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

 1. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

 1. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 6, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może według swojego wyboru złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca ma obowiązek uprzednio zawiadomić Kupującego będącego konsumentem o zamiarze wymiany rzeczy na wolną od wad lub o usunięciu wady, celem umożliwienia Kupującemu skorzystania z uprawnienia przewidzianego w ust. 12 poniżej.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Żądanie obniżenia ceny winno wskazywać kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.

 

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może także według swojego wyboru żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie czyni zadość swojemu obowiązkowi określonemu w zdaniu poprzedzającym, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy termin na wykonanie przedmiotowego obowiązku i w przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

 

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

 1. Wybór żądania określonego w ust. 11 lub ust. 15 należy do Kupującego.

 

 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 

 1. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: INDagro Czestków A 32, 98-113 Buczek.

 

 1. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

 1. Ust. 22 i ust 23 stosuje się również przy zwrocie rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 20 i 21 koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

 1. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 

 1. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego będącego przedsiębiorcą lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

 

 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

 1. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 

 1. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 30.

 

 1. W terminach określonych w ust. 32 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Ust. 34 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

 1. Upływ terminu do stwierdzenia wady wskazany w ust. 30 nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

 1. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Ust. 36 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 1. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się ust. 32 - 36, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ust. 32, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczenia przeciwko Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego.

§ 10 Mediacja

 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący będący Konsumentem może wystąpić również do Sprzedawcy z wnioskiem o zawarcie umowy o mediację oraz o poddanie zaistniałego sporu pod mediację. Sprzedawca odpowiada na wniosek o zawarcie umowy o mediację w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania wniosku od Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy oznacza brak zgody na zawarcie umowy o mediację.

 

 1. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła do mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, o którym mowa w ust. 4.

 

 1. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

 

 1. Wszczęcie mediacji przez stronę umowy o mediację następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie umowy o mediację.

 

 1. Mimo doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, mediacja nie zostaje wszczęta, jeżeli:

 

 1. stały mediator, w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówił przeprowadzenia mediacji;

 

 1. w umowie o mediację, w której wskazano jako mediatora osobę niebędącą stałym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;

 

 1. w umowie o mediację nie wskazano mediatora i osoba, do której strona umowy zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyraziła zgody na osobę mediatora.

 

 1. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Do wniosku dołącza się odpis umowy o mediację.

 

 1. Mediacja może odbyć się również w toku postępowania sądowego.

 

 1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

 

 1. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

 

 1. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do Sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony.

 

 1. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

 

 1. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w Sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

 

 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, Sąd, o którym mowa w ust. 12, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

 

 1. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

§ 11 Zawezwanie do próby ugodowej

 1. Kupujący może również zawezwać Sprzedawcę do próby ugodowej, celem zakończenia zaistniałego sporu w toku postępowania pojednawczego przed Sądem.

 

 1. O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do Sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.

 

 1. W razie złożenia do Sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej:

 

 1. jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, Sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

 

 1. jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, Sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

§ 12 Mediacja prowadzona przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

 1. Kupujący będący Konsumentem może także złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 1. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

 

 1. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta.

 

 1. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem Konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.

 

 1. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

 

 1. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.

§ 13 Stałe polubowne sądy konsumenckie

 1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, zwanej dalej sądami konsumenckimi, tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

 

 1. Sądy konsumenckie rozpatrują między innymi spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami.

 

 1. Sądy konsumenckie funkcjonują na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.2014.148), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.2001.113.1214) oraz na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o Sądzie polubownym (art. 1154 i następne k.p.c.).

 

 1. Podstawą wszczęcia postępowania przed sądem konsumenckim jest zapis na sąd polubownym, czyli poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o zawarcie umowy poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu konsumenckiego. Sprzedawca odpowiada na wniosek o zawarcie umowy w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania wniosku od Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy oznacza brak zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

 

 1. Dane adresowe Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz sądów konsumenckich znaleźć można na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 

§ 15 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Kupujący posiada możliwość nieodpłatnego zarejestrowania i nieodpłatnego posiadania konta w Sklepie Internetowym. Rejestracja konta stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (posiadanie zarejestrowanego konta w sklepie) zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. Rejestracja konta służy dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym. Z samego tytułu posiadania konta w Sklepie Internetowym Kupujący nie ponosi żadnych opłat.

 

 1. Rejestracja konta obejmuje dane obowiązkowe takie, jak adres e-mail i hasło do konta oraz oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres).

 

 1. Wymagane jest podanie prawdziwych danych przy dokonywanie rejestracji.

 

 1. Wskazane dane wykorzystywane są wyłącznie przez Sprzedawcę i wyłącznie do celów ewidencjonowania sprzedaży i prawidłowego doręczenia zakupionego towaru, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

 

 1. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

 1. W przypadku problemów z rejestracją konta prosimy o kontakt mailowy na adres: handel@indagro.pl.

 

 1. Kupujący może w każdym czasie według własnego wyboru dokonać usunięcia zarejestrowanego konta. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt mailowy na adres: handel@indagro.pl lub listowny na adres: INDagro Czestków A 32, 98-113 Buczek. Kupujący nie ponosi żadnych opłat za usunięcie konta i nie musi wskazywać przyczyny usunięcia konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po złożeniu odpowiedniej dyspozycji ze strony Kupującego. Usunięcie konta nie ma żadnego wpływu na realizację zamówienia złożonego uprzednio przez Kupującego. Usunięcie konta stanowi rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Wymagania techniczne korzystania z usługi:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. dostępu do witryn WWW - przeglądarka www (przykładowo: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer), polecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek;
  3. poczta elektroniczna.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania konta prosimy zgłaszać handel@indagro.pl  lub listownie na adres: INDagro Czestków A 32, 98-113 Buczek.

 

 1. Na żądanie Kupującego Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

 

 1. Dane podawane przy rejestracji konta chronione są hasłem. Hasło musi się składać z minimum 6 znaków i może zawierać wyłącznie litery i cyfry. Uprzejmie prosimy o nieudostępnianie hasła osobom trzecim.

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Pod tymi adresami znajdują się wersje Regulaminu w formacie .pdf

§ 14 Zmiana regulaminu

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian w sposobie funkcjonowania sklepu, zmiany danych Sprzedawcy. Kupujący zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres e - mail. Ponadto Kupujący przy zalogowaniu lub rejestrowaniu konta mającym miejsce po zmianie regulaminu zostanie ponownie poinformowany o zmianach i poproszony o zaakceptowanie wprowadzonych zmian.

 

 1. Nadto Sprzedawca zamieści informacje o zmianie regulaminu w sposób widoczny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 1. Zmiany regulaminu nie mają żadnego wpływu na uprzednio złożone zamówienia, które będą podlegać realizacji na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

 1. W stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym) zmiana regulaminu jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli Kupujący został należycie zawiadomiony o wprowadzonych zmianach i nie dokonał wypowiedzenia przedmiotowej umowy

 

§ 15 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe Kupujących są zbierane wyłącznie w celu przygotowania i wykonania umowy sprzedaży oferowanych produktów. Podstawę prawną przetwarzania danych Kupującego stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj. prawidłowe wykonanie umowy, której stroną jest Kupujący.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy (stanowi warunek zawarcia umowy, ponieważ bez podania danych osobowych nie będziemy w stanie zrealizować umowy).
 4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymogami RODO. W szczególności uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. Dane osobowe będą przechowywana przez Sprzedawcę przez okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych podmiotom nieuprawnionym.
  W szczególności żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych. Dane takie, jak imię i nazwisko, firma (w przypadku przedsiębiorców), wybrany adres dostawy towaru oraz numer telefonu zostaną przekazane firmie kurierskiej, wyłącznie celem prawidłowego doręczenia przesyłki. W przypadku wyboru doręczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej celem prawidłowego doręczenia przesyłki wykorzystane zostaną takie dane, jak imię i nazwisko, firma (w przypadku przedsiębiorców) oraz adres dostawy. Dane osobowe mogą być przekazywane również doradcom prawnym i firmom windykacyjnym, lecz wyłącznie w celu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku umową sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są dane osobowe Kupujących.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
 4. W przypadku uzyskania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tej osobie informacji wymaganych przez art. 14 RODO. Kupujący przekazując dane osobowe innej osoby, niż Kupującego, zobowiązany jest do przekazania takich danych kontaktowych tej osoby (np. adres e-mail), które umożliwią Sprzedawcy wypełnienie obowiązku wskazanego w niniejszym ust. 8.
 5. Kupującemu przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 3. prawo do usunięcia danych

(jeżeli zdaniem Kupującego nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane Kupującego, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych Kupujący może zażądać, abyśmy je usunęli).

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(Kupującego może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych Kupującego w następujących przypadkach:

a) Kupujący kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający        administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Kupujący sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Kupującemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Kupujący wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(aby skutecznie skorzystać z tego prawa Kupujący powinien wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w ocenie Kupującego uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane Kupującego, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych Kupującego są nadrzędne wobec praw Kupującego, lub też, że dane Kupującego są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli Kupujący uważa, że przetwarzamy dane Kupującego niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Głównego Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 1. Wszelkie skargi i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych można również zgłaszać Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: handel@indagro.pl
 2. W celu dostosowania treści i Usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Kupującego, Sprzedawca korzysta z tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez Sklep Internetowy na komputerze Kupującego, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu w Sklepie Internetowym i Portalu oraz umożliwiają sprawne świadczenie obsługi zamówień. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookies powinny być szczegółowo opisane w zakładce ‘Pomoc’ lub pokrewnej znajdującej się w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.2003, Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.). Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2010roku.

Załącznik nr 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy